Haluatko vahvistaa työryhmän hyvinvointia juuri teille sopivalla tavalla?

Yksilöllisesti suunniteltu työhyvinvointipäivä vahvistaa henkilöstön hyvinvointia ja tarjoaa toimivia työkaluja arkeen

TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ

Valmentaja

Maria Räsänen
Huippu-urheilija
Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalipsykologia (YTM)
Psyykkinen valmentaja
Työ- ja organisaatiopsykologia

Yhteyshenkilö
maria.rasanen@intovalmennus.fi

”Huippu-urheilussa oma palautuminen on ollut erittäin tärkeässä roolissa ja kokonaisvaltainen hyvinvointi mahdollistaa myös huippu tulosten teon. Psyykkiseen palautumiskykyyn on tämän vuoksi ollut tärkeää panostaa, niin urheilun kuin yleisen hyvinvoinnin kannalta. Koulutukseni sosiaalipsykologiasta ja pitkä kokemus urheilusta ovat antaneet minulle monipuolisen lähestymisen psyykkiseen hyvinvointiin, työelämän erilaisiin teemoihin, kuten työssä jaksamiseen ja palautumiseen. Näitä keinoja haluan jakaa myös eteenpäin. Lähestymiseni on teoriatiedon lisäksi hyvin käytännönläheinen ja minulle on tärkeää tuoda esille konkreettisia työkaluja, joita voi hyödyntää omassa arjessa heti. Työhyvinvointipäivissä opetetaan työkaluja ja toteutetaan yhdessä harjoituksia hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittymiseen, jotta sinä ja tiimisi voitte saada näitä keinoja omaan arkeenne mukaan tukemaan hyvinvointia ja työssäjaksamista.”

Työhyvinvointipäivän aikana on tarkoitus antaa keinoja parantamaan ja ylläpitämään omaa sekä ryhmän hyvinvointia. Päivän aikana opetetaan erilaisia työkaluja tukemaan työhyvinvointia ja vietetään yhteistä aikaa oman työporukan kanssa. Harjoitteiden on tarkoitus luoda hyvää mieltä ja yhdessä tekemisen iloa.

Päivän sisältö tuotetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja räätälöidään juuri teille sopivaksi. Päivä voi sisältää luentoa valitsemastanne aiheesta hyvinvoinnin ja työelämän eri teemoista.  Lisäksi päivään voidaan sisällyttää aiheeseen liittyviä työpajoja, psyykkistä palautumista edistäviä harjoituksia sekä liikunnallisia osuuksia. Kaikissa osuuksissa tuetaan ryhmähenkeä ja virkistäytymistä. Päivän sisältö suunnitellaan mahdollisimman monipuoliseksi, jotta jokaiselle löytyisi sopivia keinoja hyvinvoinnin tueksi.

Työhyvinvointipäivä sopii mille tahansa työyhteisölle, jolle halutaan tarjota työkaluja henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitoon.

Työhyvinvointipäivän sisältö:

  • Tuotetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja räätälöidään juuri teille sopivaksi
  • Päivä voi sisältää luennon, työpajoja, psyykkistä palautumista edistäviä harjoituksia tai liikunnallisia osuuksia

Esimerkkejä luentoaiheista:

  • Työkaluja hyvinvoinnin ylläpitämiseen
  • Ryhmähengen vahvistaminen 
  • Toimiva vuorovaikutus & tiimityö
  • Psyykkisen palautumiskyvyn ABC

Kesto

Vaihtoehto 1: 4h
Vaihtoehto 2: 6h

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus!