LAURA ANDELIN

 

”Yksilö, joka tulee nähdyksi ja kohdatuksi arvokkaana, taitavana ja oivaltavana, uskoo siihen myös itse!”

 

INTO-valmennuksen perustaja Laura Andelin on kokenut yksilöiden ja ryhmien psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisen ja kehittämisen asiantuntija. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon parissa laaja-alaisissa työtehtävissä. Laura on erikoistunut lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia vahvistavan sekä trauma- ja kiintymyskeskeisen työskentelyn toteuttamiseen, kehittämiseen ja kouluttamiseen. 

Lauran tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja valmennuksen menetelmiä sekä saatavuutta läpi urheilijapolun sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Laura tuo INTO-valmennukseen vahvan teoreettisen sekä käytännön osaamisen lapsen ja nuoren kehityksestä, vanhempien ja valmentajien merkityksellisestä roolista ja sen hyödyntämisestä arjessa, kokemuksen mm. kiintymyssuhdeteorian soveltamisesta urheilukentälle, kriisi- ja traumatyöskentelyn osaamisen sekä laajat yhteistyöverkostot. Laura on SUPY:n (Suomen urheilupsykologien yhdistys) hallituksen jäsen ja haluaa lisätä oman työskentelynsä kautta mm. tietoutta psyykkisen hyvinvoinnin ja valmennuksen menetelmistä lasten ja nuorten parissa valtakunnallisesti.

Urheilusektorilla Lauran tavoitteena on, että urheilevien lasten ja nuorten mielen taitojen vahvistaminen ja psyykkinen valmennus sekä vanhempien ja valmentajien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö vakiintuu luonnolliseksi ja säännölliseksi osaksi suomalaista junioriurheilua. Laura on rento ja kannustava kollega, jonka laaja-alainen osaaminen näkyy yhteistyössä työskentelyn helppoutena ja varmuutena. Valmennuskieli: suomi, englanti

Koulutus:

 • Sosionomi (AMK)
 • Psykoterapeutti (Valvira)
 • Kiintymyssuhde- ja traumatyöskentelyn asiantuntija

Täydennyskoulutus:

 • Psyykkinen valmennus
 • Sertifioitu Firstbeat hyvinvointiasiantuntija
 • Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijä (EU Tents)
 • EMDR-traumaterapeutti
 • Vuorovaikutteinen kehitypsykoterapia (DDP)
 • Kasvatustiede, psykologia

Urheilusektorin yhdistystoiminta:

 • Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen (SUPY Ry) hallituksen jäsen
 • Liikuntatieteellisen seuran (LTS) jäsen
 • Suomen Valmentajien jäsen
 • Suomen Ammattivalmentajien (SAVAL Ry) jäsen

 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää:

Laura Andelin

+358 40 580 0080

laura.andelin@intovalmennus.fi