Mielen taidot ovat taitoja, jotka ovat yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiimme. Mielen taidot koostuvat itsetuntemuksesta, tunteista ja ajatuksista sekä vuorovaikutuksesta.

Työelämässä tavoitellaan vahvaa osaamista, laadukasta suoriutumista ja enenevässä määrin myös hyvinvointia. Myös harrastuksissa voidaan sanoa ihmisen tavoittelevan lähestulkoon samoja asioita. Mielen taidot ovat siis taitoja, joita tarvitaan myös harrastuksissa ja työelämässä.

Mielen taitoja voit tarkastella harrastuksissa ja työelämässä siitä näkökulmasta, miten puhut itsellesi sekä joukkue- ja työkavereillesi?

Voit myös harjoittaa omia mielen taitoja sekä työelämässä että harrastuksissa seuraavien kysymysten kautta:

  • Tiedänkö kuinka itse voin, entä kuinka tiimini voi?
  • Kuinka huolehdin ja vahvistan sekä omaa, että työtiimini / harrastusjoukkueeni hyvinvointia?
  • Olenko tietoinen siitä, kuinka psyykkinen hyvinvointini liittyy suorituskykyyni?

Työelämässä, että harrastuksissa uusien asioiden oppiminen ja itsensä kehittäminen on suuressa roolissa/ jokapäiväistä. Voitaisiin sanoa, että oikeastaan koko elämämme on jokapäiväistä uusien asioiden oppimista. Tämän vuoksi on tärkeää muistaa antaa itselle aikaa omien mielen taitojen vahvistamisessa, olla kärsivällinen ja armollinen itseään kohtaan. Haasta mielesi, saavuta tavoitteesi.

Elisa Haapanen, INTO-valmennuksen harjoittelija